λ кислота ... 3 - 5,5 %
β кислота ... 3 - 5 %
когумулон ... 20 - 26 %
мірцен ... 20 - 28 %
масла, всього ... 0,7 - 1,3 ML/100G

* Альфа-кислоти визначаються кондуктометричним титруванням (EBC 7.4) у Європі, спектрофотометрією (ASBC Hops-6) у США. Склад масел визначається за допомогою газової хроматографії (ASBC Hops-17, EBC 7.12).

Дуже популярний сорт з тонким ароматом і середнім вмістом альфа кислоти. Використовується для пшеничного пива, альтбірів, пілснерів, бельгійських елів, американських та німецьких лагерів.