λ кислота ... 4 - 9 %
β кислота ... 2,5 - 4,5 %
когумулон ... 28 %
мірцен ... 20 - 35 %
масла, всього ... 0,5 - 1,5 ML/100G

* Альфа-кислоти визначаються кондуктометричним титруванням (EBC 7.4) у Європі, спектрофотометрією (ASBC Hops-6) у США. Склад масел визначається за допомогою газової хроматографії (ASBC Hops-17, EBC 7.12).

Гарне поєднання вмісту альфа-кислоти з ароматом спричинило популярність Perle. Високі врожаї та хороша переносимість більшості хвороб роблять цей сорт привабливим і для виробників.