λ кислота ... 5 - 9 %
β кислота ... 8 - 11 %
когумулон ... 23 - 30 %
мірцен ... 25 - 40%
масла, всього ... 0,8 - 1 ML/100G

* Альфа-кислоти визначаються кондуктометричним титруванням (EBC 7.4) у Європі, спектрофотометрією (ASBC Hops-6) у США. Склад масел визначається за допомогою газової хроматографії (ASBC Hops-17, EBC 7.12).

Гібридний ароматний сорт типу Saaz який надає чудовий хмелевий смак та аромат пиву. Пізній високоврожайний сорт.  Рекомендується для пізнього охмелення.