λ кислота ... 9,4 - 12,4 %
β кислота ... 3 - 6,1 %
когумулон ... 41 %
мірцен ... 40 - 65 %
масла, всього ... 1,4 - 3,3 ML/100G

* Альфа-кислоти визначаються кондуктометричним титруванням (EBC 7.4) у Європі, спектрофотометрією (ASBC Hops-6) у США. Склад масел визначається за допомогою газової хроматографії (ASBC Hops-17, EBC 7.12).

Сорт хмелю з відносно високим вмістом альфа-кислот і створює враженя аромату “дикої Америки”. Випущений як високо альфа-хміль в основному для виробництва у Вашингтоні та Айдахо, Comet сьогодні вирощується лише в Галлертау.