λ кислота ... 9 - 11 %
β кислота ... 4 - 7%
когумулон ... 22 - 26 %
мірцен ... 50 - 75 %
масла, всього ... 3 - 5,9 ML/100G

* Альфа-кислоти визначаються кондуктометричним титруванням (EBC 7.4) у Європі, спектрофотометрією (ASBC Hops-6) у США. Склад масел визначається за допомогою газової хроматографії (ASBC Hops-17, EBC 7.12).

Новий сорт з букетом білого мускату, а також ароматом манго, аґрусу та грейпфрута. Сорт був виведений в Hüll і випущений у 2012 році. Один із сортів, який був виведений на попит пивоваренної промисловості до сміливих та різнобарвних смаків.