λ кислота ... 11 - 16 %
β кислота ... 5 - 7%
когумулон ... 24 - 25 %
мірцен ... 30 - 45 %
масла, всього ... 1,6 - 2,6 ML/100G

* Альфа-кислоти визначаються кондуктометричним титруванням (EBC 7.4) у Європі, спектрофотометрією (ASBC Hops-6) у США. Склад масел визначається за допомогою газової хроматографії (ASBC Hops-17, EBC 7.12).

Сорт високого альфа від Huell, який в основному дає хороший урожай. Як і всі сорти Huell, Hallertauer Magnum може характеризуватися високою переносимістю до хвороб. Надзвичайно великі та важкі конуси – ще одна з характеристик.