λ кислота ... 5 - 8 %
β кислота ... 3,5 - 5,5 %
когумулон ... 28 - 34 %
мірцен ... 20 - 45 %
масла, всього ... 0,8 - 1,3 ML/100G

* Альфа-кислоти визначаються кондуктометричним титруванням (EBC 7.4) у Європі, спектрофотометрією (ASBC Hops-6) у США. Склад масел визначається за допомогою газової хроматографії (ASBC Hops-17, EBC 7.12).

Опал – це “австралійський дорогоцінний камінь, а також назва відносно нового німецького сорту хмелю від німецького дослідницького центру Hüll, який демонструє відмінні ароматичні характеристики в поєднанні з гідним рівнем альфа-кислоти. Opal – це європейська коштовність, що має солодку пряність, злегка перцевий аромат та смак у поєднанні з легким чистим ароматом цитрусових. Добре пасує до німецького пшеничого, літнього елю, легкого європейського лагеру, Saisons, бельгійськими елями.